Visning av importformat og kodeverk
API tjenester
Tjeneste URL Filtrering
Medium https://vannmiljowebapi.miljodirektoratet.no/api/Public/GetMediumList?filter= MediumID eller blank (returnerer alle)
Parameter https://vannmiljowebapi.miljodirektoratet.no/api/Public/GetParameterList?filter= ParameterID eller blank (returnerer alle)
Analysemetode https://vannmiljowebapi.miljodirektoratet.no/api/Public/GetAnalysisMethodList?filter= AnalyseMethodID eller blank (returnerer alle)
Prøvetakingsmetode https://vannmiljowebapi.miljodirektoratet.no/api/Public/GetSamplingMethodList?filter= SamplingMethodID eller blank (returnerer alle)
Aktivitet https://vannmiljowebapi.miljodirektoratet.no/api/Public/GetActivityList?filter= ActivityID eller blank (returnerer alle)
Enhet https://vannmiljowebapi.miljodirektoratet.no/api/Public/GetUnitList?filter= UnitID eller blank (returnerer alle)
Art https://vannmiljowebapi.miljodirektoratet.no/api/Public/GetSpeciesList?filter= LatinskNavnID/deler av vitenskapeligNavn eller blank (returnerer alle)
Parameter/Medium/Prøvetakingmetode https://vannmiljowebapi.miljodirektoratet.no/api/Public/GetPMSList?filter= ParameterID