Visning av importformat og kodeverk

Hydromorfologiske parametre

Hydromorfologiske parametre beskriver fysiske endringer i en vannforekomst, enten det skyldes naturlige forhold eller menneskeskapte modifiseringer. Parametrene grupperes i kvalitetselementer i tråd med vannforskriften.

Fysiske endringer har tidligere bare blitt omtalt verbalt i rapporter dersom de har hatt betydning for tolkningen av resultatene. Med utviklingen av nytt klassifiseringssystem er det definerte nye hydromorfologiske støtteparametre med tilhørende klassegrenser. Dermed er det lagt til rette for å registrere fysiske endringer i kvantitative termer. Dette vil etterhvert også gjenspeiles i Vannmiljø, selv om utvalget av hydromorfologiske parametre foreløpig er svært beskjedent.Søk direkte på parameter eller avgrens søk til kvalitetselement (nedenfor)
Skriv inn del av navn, id eller cas-nr:
Skip Navigation Links.
Ingen framsøkt


Beskrivelse:


Mulige kombinasjoner av Medium, Prøvetakingsmetode, Enhet, angivelse av Art (og Advarselnivå):

Mulige analysemetoder:

Mulige listeverdier: