Visning av importformat og kodeverk

Enhet

Alle parametre oppgis med en måleenhet (benevning). Enhetskoden (UnitID) er den eneste rene tallkoden i Vannmiljø.

Noen parametre, bl.a. de fleste biologiske indeksene, er ubenevnte. De skal derfor oppgis med enhetskoden 3. Parametre med listeverdi skal også oppgis med enhetskode 3 siden benevningen ligger i selve listeverdien.

Angivelse av enhet avhenger av kombinasjonen parameter, medium og prøvetakingsmetode. For å fylle ut korrekt enhetskode er du nødt til å slå opp detaljvisning av vedkommende parameter, som viser alle gyldige kombinasjoner.Skriv inn del av navn eller id:
UnitIDNavnBeskrivelse
1%prosent
2% v.v.prosent på våtvektbasis
3<ubenevnt>ubenevnt
4°Cgrader Celsius
5µekv/lmikroekvivalenter per liter
6µg/kg t.v.mikrogram per kilo på tørrvektbasis
7µg/kg v.v.mikrogram per kilo på våtvektbasis
8µg/lmikrogram per liter
9µg/l Almikrogram per liter aluminium
10µg/l Cmikrogram per liter karbon
11µg/l Clmikrogram per liter klorid
12µg/l Nmikrogram per liter nitrogen
13µg/l Pmikrogram per liter fosfor
14µg/l Simikrogram per liter silisium
15µg/l SiO2mikrogram per liter silikat
16antallantall arter/taksa
17antall/100 individerantall arter/taksa per hundre individer
18antall/100 m2antall individer per hundre kvadratmeter
19antall/100 m3antall individer per hundre kubikkmeter filtrert vann
20antall/100 mlantall kolonidannende individer per hundre milliliter
21antall/m2antall individer per kvadratmeter
22antall/m3antall individer per kubikkmeter
23antall/minuttantall individer fanget per minutt
24antall/prøveantall individer per prøve
25FNUformazin nephelometric units
26ggram
27g C/m2 · årgram karbon per kvadratmeter og år
28g/100 m2gram per 100 kvadratmeter
29g/cmgram per centimeter
30g/kggram per kilo
31g/kg C t.v.gram per kilo karbon på tørrvektbasis
32g/kg t.v.gram per kilo på tørrvektbasis
33g/lgram per liter
34g/m2 t.v.gram per kvadratmeter på tørrvektbasis
35g/m2 v.v.gram per kvadratmeter på våtvektbasis
36kg/m3kilo per kubikkmeter
37mmeter
38m-1per meter
41mg/kg t.v.milligram per kilo på tørrvektbasis
42mg/kg v.v.milligram per kilo på våtvektbasis
43mg/lmilligram per liter
44mg/l Cmilligram per liter karbon
45mg/l Omilligram per liter oksygen
46mg/l Ptmilligram per liter platina
47mg/l Smilligram per liter svovel
48mg/m2 t.v.milligram per kvadratmeter på tørrvektbasis
49mg/m2 v.v.milligram per kvadratmeter på våtvektbasis
50mg/m3 t.v.milligram per kubikkmeter på tørrvektbasis
51mm3/m3kubikkmillimeter per kubikkmeter
52antall celler/lantall celler per liter
53ml/lmilliliter per liter oksygen
54mmmillimeter
55mmol/lmillimol per liter
56mS/mmillisiemens per meter
57mVmillivolt
58ng/lnanogram per liter
59NPUEantall individer per innsatsenhet (numbers per unit effort)
60psupractical salinity unit
61WPUEtotalvekt per innsatsenhet (weight per unit effort)
62mg/m3 v.v.milligram per kubikkmeter på våtvektbasis
65antall/0,1 m2antall individer per 0,1 kvadratmeter
66g/kg N t.v.gram per kilo nitrogen på tørrvektbasis
67g/kg P t.v.gram per kilo fosfor på tørrvektbasis
68abs/cmabsorbans per centimeter
69årantall år
70m3/sKubikkmeter per sekund
71µg/g t.v.mikrogram per gram på tørrvektbasis
72µmol/kgmikromol per kilo
73µatmmikroatmosfærer
74antall/lokalitetantall individer per lokalitet
75mg/kg Cl t.v.milligram per kilo klorid på tørrvektbasis
76mg/l CNmilligram per liter cyanid
77Bq/kg t.v.Becquerel per kilo tørrvekt
78mBq/kg v.v.milliBecquerel per kilo våtvekt
79mBq/lmilliBecquerel per liter
80antall/ruteantall individer per rute (kvadrat)
81antall partikler/kg t.v.antall partikler per kilo tørrvekt
82antall partikler/kg v.v.antall partikler per kilo våtvekt
83antall partikler/literantall partikler per liter
84ng/m3nanogram per kubikkmeter
85pg/m3pikogram per kubikkmeter
86µg/m2Mikrogram per kvadratmeter
87antall partikler/prøveantall partikler per prøve
88mg/kgmilligram per kilo
89µg/kgmikrogram per kilo
90µg/m3mikrogram per kubikkmeter
92fg/mlfemtogram per milliliter
93pmol/min/mg proteinpikomol per minutt per milligram protein
94ng/min/mg proteinnanogram per minutt per milligram protein
95ng/gnanogram per gram
96ng/prøvenanogram per prøve
97µl/lmikroliter per liter
98% dødelighetProsent dødelighet
99Bq/kg v.v.Becquerel per kilo våtvekt
100ppmParts per million
102ng/m2nanogram per kvadratmeter
103µg/h · Lmikrogram avdamping per time (h) og mengde produkt i liter (L)
203ml/m2milliliter per kvadratmeter
204ml/m3milliliter per kubikkmeter
205µg/cm2/ukemikrogram per kvadratcentimeter og uke
206antall partikler/m3antall partikler per kubikkmeter