Velkommen til restgrensesnittet til kodeverksklienten.
 
Alle kall må gjøres via http get og alle kall returneres i formatet json.

Hente ut alle aktiviteter:
vannmiljokoder.miljodirektoratet.no/rest/activities

Hente ut navn og id på alle parametre:
vannmiljokoder.miljodirektoratet.no/rest/parameters

Hente ut mer info for en enkelt parameter N-TOT, inkluderer gyldige kombinasjoner av medium, prøvetakningsmetode, enhet og art, samt mulige analysemetoder og listeverdier
vannmiljokoder.miljodirektoratet.no/rest/parameter/N-TOT

Hente ut alle analysemetoder:
vannmiljokoder.miljodirektoratet.no/rest/analysismethods

Hente ut alle prøvetakingsmetoder:
vannmiljokoder.miljodirektoratet.no/rest/samplingmethods

Hente ut alle enheter:
vannmiljokoder.miljodirektoratet.no/rest/units

Søke etter arten gjedde:
vannmiljokoder.miljodirektoratet.no/rest/species/gjedde

Hente ut populærnavn for TaxonID 26181:
vannmiljokoder.miljodirektoratet.no/rest/taxon/26181